Lớp 5 (sách Cánh diều)

Kể từ kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, môn Giáo dục công dân (GDCD) là một cấu phần trong tổ hợp môn thi Khoa học xã hội.
Đây cũng là lần đầu tiên môn học này được đưa vào thi dưới hình thức trắc nghiệm khách quan.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người học, BigEdu.VN cho ra mắt bộ câu hỏi trắc nghiệm giáo dục công dân cho kỳ thi THPT Quốc gia với gần 500 câu hỏi, bao trọn kiến thức của lớp 12.

Nội dung đề thi trắc nghiệm nằm trong tất cả các bài học (trừ các bài và những nội dung giảm tải) ở lớp 12

Với 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu hỏi trắc nghiệm có 4 phương án trả lời, và có duy nhất 1 phương án trả lời đúng.

Trong đề thi có các câu hỏi ở các cấp độ cơ bản, phục vụ mục đích xét công nhận tốt nghiệp THPT (nhận biết: 40%, thông hiểu: 20%) và các câu hỏi phân hóa (vận dụng bậc thấp: 30%, vận dụng bậc cao: 10%) phục vụ mục đích xét tuyển đại học, cao đẳng.

Với cấu trúc này, đề thi đáp ứng được yêu cầu đánh giá kết quả học tập, đảm bảo tính phân hóa rõ rệt, tạo thuận lợi cho học sinh làm bài theo lực học thực tế của mình

Yêu cầu

  • Thay đổi cách nghĩ rằng đây là môn phụ nên coi nhẹ rồi học qua loa
  • Học đầy đủ tất cả các bài, các nội dung trong Chương trình GDCD lớp 12
  • Không học tủ, học lệch coi trọng bài này và xem nhẹ bài khác để dẫn đến kết quả không tốt

Đầy đủ các phần trong bài thi Movers Reading & Writing. Các đề thi và bài tập đều có đáp án và giải thích chi tiết cho bé tự học