Lớp 6 (sách Kết nối tri thức)

Luyện thi tiếng Nhật N4 là khóa học dành cho những người mới bắt đầu học tiếng Nhật hoặc đã học xong N5 và muốn tiếp tục học lên N4

Tóm tắt cấu trúc ngữ pháp TOEFL Junior với cách dùng, công thức và bài tập minh họa. Đi kèm với đó là chiến lược và mẹo làm bài thi phần Listening comprehension, Language form and meaning và Reading comprehension