Lớp 3 (Chân trời sáng tạo)

Gồm hơn 400 video bài giảng và bài tập thiết kế bám sát sách giáo khoa. Giúp con yên tâm ôn tập với sự hỗ trợ của thầy cô khi gặp vướng mắc.

Khóa học này sẽ giúp con:

  • Ôn lại kiến thức trên lớp với video bài giảng chi tiết
  • Chuẩn bị trước cho bài hôm sau
  • Nắm chắc kiến thức trong Sách giáo khoa
  • Bổ sung kiến thức để có thể làm các bài tập nâng cao
  • Tự tin bước vào các bài thi cuối kỳ với bộ đề thi phong phú có đáp án
  • Được thầy cô hỗ trợ khi gặp câu hỏi khó
  • Giúp bố mẹ yên tâm sao sát được việc học của cong thông qua học bạ điện tử
  • Bố mẹ có thể liên hệ với thầy cô giúp con làm những bài về nhà khó

Đầy đủ các dạng toán từ cơ bản tới nâng cao thiết kết bám sát chương trình trong Sách giáo khoa giúp bé củng cố và ôn tập kiến thức nhanh chóng