Lớp 1 (sách Kết nối tri thức)

Chứng chỉ B1 Preliminary (PET) cho thấy rằng một học sinh đã nắm vững các kiến thức cơ bản về tiếng Anh và có những kỹ năng ngôn ngữ thực tế để sử dụng hàng ngày.

Kỳ thi này là một bước tiến hợp lý trong hành trình học ngôn ngữ của học sinh chuyển tiếp từ A2 Key sang B2 First.

Chứng chỉ PET do viện khảo thí của trường Đại học Cambridge Anh cấp và có giá trị vĩnh viễn.

Khóa học này sẽ giúp con:

  • đọc sách báo bằng tiếng Anh đơn giản
  • viết thư và email về các chủ đề hàng ngày
  • hiểu rõ các thông tin thực tế
  • thể hiện nhận thức về quan điểm và tâm trạng trong văn nói và viết tiếng Anh.
  • đọc hiểu các văn bản có nội dung gần gũi

Learn how to write essay introductions both quickly and proficiently with a simple formula and how to write well-developed and highly detailed body paragraphs, which run with a clear, fluent, and logical progression